055-225037
ideal 1

ความรู้เรื่องเทคนิคพิเศษ

  • ปั๊มเค (FOILING), ปั๊มนูน (EMBOSSING), ปั๊มจม (DEBOSSING)
  • งานปั๊มเค (FOILING) เป็นลักษณะการใช้ความร้อนจากแท่นเครื่องทำให้ฟลอยด์ละลายจากพลาสติก ไปเคลือบติดบนสิ่งพิมพ์ต่างๆ การทำงานจึงต้องรอให้เครื่องร้อนก่อนจึงพร้อมทำงานได้ เครื่องประเภทนี้ จึงเรียกอีกอย่างว่า “Hot Stamp” การปั๊มเค เป็นการเพิ่มมูลค่างานพิมพ์ เช่น งานพิมพ์นามบัตร นิยมปั๊มโลโก้เคทองหรือเคทอง ทั้งแบบอื่นๆ เช่น งานพิมพ์การ์ดงานเชิญ, การ์ดแต่งงาน, ปกหนังสือ, กระดาษหัวจดหมาย, ซองจดหมาย, บัตรประกันสินค้า, โปสการ์ด เป็นต้น ฟลอยด์ที่ส่วนใหญ่นิยมใช้ คือ สีทอง เพราะเป็นเข้ากับทุกโอกาส ส่วนสีอื่นๆ เช่น สีเงิน, น้ำเงิน, เขียว, แดง
  • งานปั๊มนูน (EMBOSSING) เป็นวิธีการขึ้นรูปกระดาษโดยการกดทับกระดาษให้นูนขึ้นได้รูปลักษณ์ตามแบบ ของแม่พิมพ์ที่ใช้กดทับ เป็นการเพิ่มความสวยงามโดยให้กระดาษดูมีมิติมากขึ้น เช่น ปั๊มนูนโลโก้ของนามบัตร, ตัวหนังสือบนปกหนังสือ หรือกระดาษหัวจดหมาย
  • งานปั๊มจม (DEBOSSING) เป็นการสร้างลวดลายบนปกสมุดโดยการกดทับกระดาษให้ลึกลงไปให้ได้รูปลักษณ์ตามแบบของแม่พิมพ์ที่กดทับ เป็นการทำให้บางส่วนของงานพิมพ์มีลักษณะจมลงกว่าปกติอาจเป็นรูปภาพหรือข้อความก็ได้เพื่อเน้นบริเวณนั้นๆให้สวยงามและดูมีมิติมากขึ้น เช่น ปั๊มจมโลโก้ของนามบัตร, ตัวหนังสือบนปกหนังสือ เป็นต้น

ช่องทางการติดต่อ