055-225037

ประวัติความเป็นมา

บริษัท โฟกัส พริ้นติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นมามากกว่า 20 ปี แต่เดิมเลย ใช้ชื่อว่า “โฟกัส” ซึ่งเปิดเป็นร้านอัดรูปภาพ รับจ้างถ่ายรูป ต่อมาธุรกิจอัดรูปภาพด้วยฟิล์มมี แนวโน้มที่ไม่ดี โดยจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาที่เรียกว่า “ดิจิตอล” ทางบริษัทเองจึงต้องเร่งหา ทางออกเตรียมไว้ก่อน จึงนำเอาเครื่องถ่ายเอกสารมาใช้ถ่ายพวกเอกสารราชการ เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน โฉลดที่ดิน เป็นต้น ผลปรากฏว่าได้รับความนิยมมากกว่าการอัดรูปภาพ จึงค่อยๆ ผันมาลงทุนเครื่องถ่ายเอกสารมากขึ้น เพิ่มการเข้าเล่มหนังสือ พิมพ์คอมพิวเตอร์ พริ้นงาน จนกลายมาเป็นร้านถ่ายเอกสารแบบเต็มตัว และได้ขายเครื่องอัดภาพออกไป แต่บริษัทยังคงใช้ชื่อ ร้านว่า “โฟกัส” ดำเนินธุรกิจแบบนี้มานานอยู่หลายปี ค่อยๆ เติบโตทีละเล็กทีละน้อย ต่อมาจึงตัดสินใจ เพิ่มสายผลิตภัณฑ์อีก เช่น พริ้นสี พริ้นขนาดเล็ก-ใหญ่ การออกแบบกราฟฟิค แบบแปลน เข้าเล่มวิทยานิพนธ์ เป็นต้น และได้เปลี่ยนชื่อร้านเป็น “ร้านโฟกัส มาสเตอร์ พริ้นท์” ซึ่งมีความหมายว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการพริ้นท์นั่นเอง ทางบริษัทได้พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ มากมาย ทั้งที่ถูกทั้งผิด แก้ไขปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้ผลิตงานได้มีคุณภาพ ถูกต้อง และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ต่อมาได้ทางบริษัทได้ตัดสินใจลงทุนเครื่องพิมพ์ จากเครื่องเล็กๆ เอาไว้ ผลิตงานบิล จากเล็กก็เริ่มใหญ่ขึ้น เยอะขึ้นและหลากหลายงานมากขึ้น เช่น เครื่องพิมพ์ 1 สี เครื่องพิมพ์ 2 สี เครื่องพิมพ์ 4 สี เครื่องพิมพ์ 5 สี เครื่องเข้าเล่ม เครื่องเคลือบลามิเนต เครื่องเคลือบ UV เครื่องแม็ก เครื่องเจาะ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องพับ เป็นต้น ทางร้านจึงกลาย เป็นโรงพิมพ์แบบเต็มตัวและได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “บริษัท โฟกัส พริ้นติ้ง จำกัด” ซึ่งสามารถที่จะ ผลิตงานจำนวนน้อยที่เป็นร้านถ่ายเอกสาร หรือจะผลิตงานจำนวนมากที่เป็นโรงพิมพ์ก็ได้ จะเล็กหรือใหญ่ก็ได้ถ้าเป็นเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจรให้นึกถึง “บริษัท โฟกัส พริ้นติ้ง จำกัด”

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง ผลิตงานคุณภาพและบริการอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ

งานคุณภาพ - ผลิตงานที่ได้คุณภาพมาตรฐานสมราคา
บริการอย่างมืออาชีพ - พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมกับลูกค้า
ครบวงจร - เป็นผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่สามารถผลิตได้ทุกประเภทสิ่งพิมพ์
รวดเร็ว - ผลิตงานสิ่งพิมพ์ได้รวดเร็ว เพื่อตอบสนองให้ทันตามความต้องการของลูกค้า
ระบบการจัดการ - พัฒนาระบบการจัดการเพื่อให้องค์กรมีความคล่องแคล่วและแม่นยำ

กว่า 29 ปี บนเส้นทางสายงานพิมพ์

เราขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนร้านโฟกัสตลอดมา

เราขอสัญญาว่า...เราจะยังคงพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งพิมพ์ พัฒนาบุคคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ช่องทางการติดต่อ