055-225037
ideal 1

ความรู้เรื่องการพิมพ์แพด

  • การพิมพ์แพด เป็นรูปแบบหนึ่งของเทคนิคการพิมพ์ ที่เเพร่หลายในโรงพิมพ์ของบ้านเรา เเต่คนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จัก อาจจะด้วยเพราะระบบพิมพ์นี้มักจะถูกนำไปใช้กับงานพิมพ์เฉพาะผลิตภัณฑ์มากกว่าที่จะเป็นหนังสือ บรรจุภัณฑ์หรือคอมเมอร์เชียล ที่น่าสนใจคือระบบการพิมพ์นี้มักจะอยู่คู่กับระบบพิมพ์สกรีนในโรงพิมพ์ โดยบางครั้งจะถูกนำไปใช้ในกรณีที่ระบบพิมพ์สกรีนไม่สามารถพิมพ์บนวัสดุนั้นได้
  • การพิมพ์แพด (Pad printing) การพิมพ์แพด เป็นรูปแบบหนึ่งของเทคนิคการพิมพ์ ที่เเพร่หลายในโรงพิมพ์ของบ้านเรา เเต่คนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จัก อาจจะด้วยเพราะระบบพิมพ์นี้มักจะถูกนำไปใช้กับงานพิมพ์เฉพาะผลิตภัณฑ์มากกว่าที่จะเป็นหนังสือ บรรจุภัณฑ์หรือคอมเมอร์เชียล ที่น่าสนใจคือระบบการพิมพ์นี้มักจะอยู่คู่กับระบบพิมพ์สกรีนในโรงพิมพ์ โดยบางครั้งจะถูกนำไปใช้ในกรณีที่ระบบพิมพ์สกรีนไม่สามารถพิมพ์บนวัสดุนั้นได้ หลักการของการพิมพ์เพด มีหลักการง่ายๆ คือ การทำให้ภาพ 2 มิติ ไปปรากฏบนวัตถุรูปร่าง 3 มิติ เป็นระบบพิมพ์ทางอ้อม (indirect printing) ที่ให้หมึกในแม่พิมพ์ร่องลึก ( เรียกว่า cliche) ผ่านลูกยางคล้ายลูกประคบ ที่รู้จักกันในชื่อ ลุกแพด ทำด้วยยางซิลิโคน นำไปถ่ายโอนลงบนวัตถุรุปทรงต่่างๆด้วยวิธีการกดทับ ได้ภาพตำเเหน่งที่ต้องการ สามารถพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ ได้หลากหลายในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น ทางการแพทย์ รถยนต์ โฆษณา เครื่องประดับ

ช่องทางการติดต่อ