055-225037
ideal 1

ความรู้เรื่องบล็อคไดคัท

  • การไดคัท คือ รูปแบบวิธีการตัดวัสดุต่างๆ ให้เป็นรูปทรงใดๆก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นทรงหยัก หรือทรงโค้ง โดยใช้แม่พิมพ์ ที่เรียกว่า เพลทไดคัท หรือ บล็อกไดคัท มากดทับวัสดุให้ขาดเป็นรูปร่างและขนาดที่ต้องการ
  • บล็อคไดคัท (Die-cut) การทำบล็อคไดคัทในงานบรรจุภัณฑ์ เป็นการตัดกระดาษในลักษณะของการปั๊มกระดาษ ออกมาเป็นชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบ การขึ้นแบบทำได้โดยใช้ใบมีดดัดโค้งงอเป็นแม่แบบ(บล็อค) แล้วจึงปั๊มไดคัทตามรูปแบบนั้นๆ เช่น งานกล่องกระดาษ งานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ Packaging การทำไดคัทในงานรับทำกล่องกระดาษนั้น ต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการขึ้นแบบไดคัทของช่างมืออาชีพ ให้งานเป็นรูปแบบตามที่เราต้องการ เช่น วงกลม วงรี รูปเหลี่ยมต่างๆ ฯลฯ โดยต้องทำแม่พิมพ์ให้เป็นรูปที่เราต้องการที่เรียกว่า "บล็อกปั๊ม" หรือ "แบบมีดไดคัท"

ช่องทางการติดต่อ