055-225037
ideal 1

ประเภทของงานพิมพ์

  • งานพิมพ์แบ่งได้เป็นหลายประเภทตามความต้องการของลูกค้า ที่อยากจะให้สินค้าออกมามีหน้าตาแบบไหน มีลูกเล่นมากมาย ทั้งยังมีเครื่องพิมพ์อีกมากมายหลายชนิดด้วยกัน ประเภทต่างๆของงานพิมพ์จะมีดังนี้
  • การพิมพ์ออฟเซ็ต (OFFSET PRINTING) สามารถเรียกอีกอย่างได้ว่าการพิมพ์พื้นราบ เพราะว่าพื้นผิวของแม่พิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์เรียบเสมอกันทั้งแผ่นนั่นเอง หลักการคือน้ำกับน้ำมันไม่รวมตัวกัน โดยสร้างเยื่อน้ำไปเกาะอยู่บนบริเวณไร้ภาพของแผ่นแม่พิมพ์ เมื่อรับหมึกหมึกจะไม่เกาะน้ำ แต่จะไปเกาะบริเวณที่เป็นภาพแล้วถูกถ่ายลงบนผ้ายางและกระดาษพิมพ์ต่อ สำหรับงานพิมพ์ประเภทนี้สามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงไปจนถึงสูงมาก งานพิมพ์ออฟเซ็ตก็จะมี แผ่นพับ ใบปลิว หนังสือ วารสาร นิตยสาร การ์ด เป็นต้น
  • การพิมพ์เลตเตอร์เพรส (LETTERPRESS PRINTING) การพิมพ์เลตเตอร์เพรสเป็นการพิมพ์พื้นนูนที่ใช้แม่พิมพ์ทำจากโลหะผสมหรือพอลิเมอร์ ตัวแม่พิมพ์จะมีลักษณะเป็นภาพนูนสำหรับรับหมึกพิมพ์และถ่ายทอดลงบนวัสดุโดยใช้วิธีกดทับ ซึ่งการทำแม่พิมพ์ค่อนข้างลำบาก ทำให้ปัจจุบันการพิมพ์ประเภทนี้เหลือน้อยแล้ว งานพิมพ์ประเภทนี้ก็จะมีนามบัตร ฉลาก กล่อง ป้าย หรืองานพิมพ์ที่ไม่ต้องใช้ความละเอียดมาก
  • การพิมพ์ซิลค์สกรีน (SILKSCREEN PRINTING) การพิมพ์ซิลค์สกรีนเป็นการพิมพ์พื้นฉลุ โดยใช้หลักการพิมพ์ให้หมึกซึมทะลุผ่านผ้าเฉพาะบริเวณที่เป็นภาพที่ขึงเอาไว้จนตึงนั่นเอง สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุได้หลากหลายชนิด แถมยังพิมพ์บนวัสดุที่มีผิวโค้งได้ด้วย ส่วนความละเอียดของภาพก็ขึ้นอยู่กับความถี่ของเส้นใยผ้าเลย งานพิมพ์ประเภทนี้ก็จะมีนามบัตร บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ป้าย กระดาษ พลาสสติก โลหะ เสื้อผ้า ขวด จานชาม และชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ
  • การพิมพ์ดิจิตอล (DIGITAL PRINTING) การพิมพ์ดิจิตอลเป็นการพิมพ์ที่ใช้เครื่องพิมพ์ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถสั่งพิมพ์ได้โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์เลย ด้วยความที่ใช้งานสะดวกแบบนี้ทำให้การพิมพ์แบบดิจิตอลได้รับความนิยมมาก เหมาะกับงานพิมพ์ที่มีปริมาณไม่มาก มีการเปลี่ยนภาพหรือข้อความบ่อย งานพิมพ์ประเภทนี้ก็จะมีแผ่นพับ ใบปลิว หนังสือ เป็นต้น
  • การพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (FLEXOGRAPHY) การพิมพ์เฟล็กโซกราฟีเป็นการพิมพ์พื้นนูนที่ใช้แผ่นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นเป็นแม่พิมพ์ หลักการพิมพ์จะคล้ายกับการพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส เพียงแต่หมึกที่ใช้จะเหลวกว่าและใช้ลูกกลิ้งที่ทำเป็นพิเศษในการจ่ายหมึก งานพิมพ์ประเภทนี้ก็จะมีกล่องลูกฟูก กล่องกระดาษแข็ง ฉลากต่างๆ ป้าย ถุง และซองพลาสสติก เป็นต้น
  • การพิมพ์กราวัวร์ (GRAVURE) การพิมพ์กราวัวร์เป็นการพิมพ์พื้นลึกที่ใช้แม่พิมพ์แบบเป็นร่องลึก ค่อนข้างทำได้ยากและต้องใช้เวลา แถมยังค่าใช้จ่ายสูงด้วยจึงเหมาะกับงานยาวๆ คุณภาพงานพิมพ์แบบนี้ค่อนข้างดี งานพิมพ์ประเภทนี้จะเป็นพวกซองพลาสสติกต่างๆ หรือซองพลาสสติกที่ใส่อาหาร

ช่องทางการติดต่อ