055-225037
ideal 1

ความรู้เรื่องทฤษฏีสี

  • มาเข้าใจกันก่อนว่า RGB กับ CMYK คืออะไร? RGB กับ CMYK เป็นระบบสีที่ใช้ในงานกราฟฟิก โดยที่ทั้ง 2 แบบนี้จะเหมาะกับการทำงานคนละประเภทกัน
  • ระบบสี RGB คือ กระบวนการผสมสีจากแม่สี 3 สี คือสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน การใช้สัดส่วนของสี 3 สีนี้ต่างกัน จะทำให้เกิดสีต่างๆ ได้อีกมากมาย ซึ่ง RGB จะถูกนำไปใช้กับสื่อที่ใช้ระบบแสงแสดงภาพ เช่น ทีวี คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ โปรเจคเตอร์ เป็นต้น ส่วนภาพที่แสดงออกมาจะมีแสงจากจอคอมส่องผ่าน ทำให้สีที่เห็นมีความสดมากๆ
  • ระบบสี CMYK คือ ระบบสีที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ CMYK ย่อมาจาก cyan (ฟ้า) magenta (ชมพู) yellow (เหลือง) Black (ดำ) กระบวนการผสมสีจากแม่สี ทั้ง 4 สีนั้น จะทำให้เกิดสีต่างๆ ได้อีกมากมาย ซึ่งเป็นระบบสีเครื่องพิมพ์ต่างๆ นำไปใช้ ระบบสีนี้จึงเหมาะกับงานสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นปลิว โปสการ์ด นามบัตร หนังสือ เป็นต้น ส่วนภาพที่แสดงออกมานั้น เป็นสีที่อยู่บนวัตถุทึบแสง ไม่มีแสงส่องผ่าน จึงออกมาไม่สดเหมือนระบบสี RGB
  • อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานระบบสีแบบ RGB หรือ CMYK ก็ดีทั้งนั้น เพียงแค่ต้องเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับประเภทของมันเท่านั้นเอง งานที่ออกมาจะได้สวยงามและมีคุณภาพ

ช่องทางการติดต่อ