055-225037
ideal 1

การจัดการไฟล์ส่งโรงพิมพ์

  • การจัดการไฟล์สำหรับส่งให้โรงพิมพ์นั้น มีขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำดังนี้
  • ไฟล์ทุกชนิดต้องกำหนดโหมดสีเป็น CMYK
  • ไฟล์ทุกชนิดควรกำหนด bleed (ตัดตก) อย่างน้อย 2 มม. และเผื่อ margin อย่างน้อย 5 มม. สำหรับเนื้อหาสำคัญ
  • สำหรับไฟล์ .ai ต้อง create outline font และ embed images และ save เป็นเวอร์ชั่น cs6 มาให้เรียบร้อย
  • สำหรับไฟล์ .psd ตั้งความละเอียดที่ 300 dpi/inch ขึ้นไป
  • สำหรับไฟล์ .indd save เป็นไฟล์ packages หรือ ไฟล์ .pdf ได้เลย

ช่องทางการติดต่อ